Regler for normer og titler

Bot norm (BN, max. 2 stk)

Man kan opnå en norm ved at dokumentere mindst 5 matcher hvor der er spillet under 3,5 PR (Performance Rating) iflg. eXtremeGammon (på XGR++ analyse) indenfor en periode på 12 rullende måneder. Herved forstås, at der maximalt må være et år mellem den første og den sidste af de 5 godkendte kampe. Disse kampe skal alle være til mindst 13 points, afvikles med spilleur efter gældende turneringsregler (§3.5), og spilles i en turnering godkendt af DBgF til bot-norm.

Godkendte turneringer:

Turneringsudvalget kan til enhver tid godkende en turnering til at indgå i bot-normen, ligesom de er ansvarlige for at justere kriterierne for denne.

Bemærk, at:

XG Settings:

Mesterskabs norm (MN, ingen max antal)

Følgende turneringer giver altid en hel norm:

Derudover giver følgende turnerings-typer en hel norm:

Følgende giver 1/3 norm, men kun i turneringer, hvor vinderen modtager 1/1 norm:

Rangerings norm (RN, max 1)

Man får en norm, hvis man på noget tidspunkt har været på mindst 1300,00 i rating.

TMP-norm (TN, max 3 stk)

Man kan lave en norm ved, at have spillet 1200 TMP med minimum 1200 i rating ved kampens begyndelse. Disse TMP behøver ikke være sammenhængende. Det er ikke muligt at lave mere end tre normer på denne måde. Derfor er alt TMP lavet med over 1200 i rating overflødigt efter 3600 TMP.
Pr. 1/1 2012 blev rating grænsen for opnåelse af TMP norm hævet fra 1200 til 1210. Dette skete pga. en observeret inflation i rating systemet. Ændringen er kun fremadrettet (TMP opnået inden 1/1 2012 er stadig tællende). Man skal altså nu spille 1200 TMP med en rating på over 1210, for at opnå TMP norm.

Normkrav til titler

Normer udmønter sig i titler. Der er tre titler, og de kan opnås på følgende måde:

NB! Dømmes en spiller for at have snydt med en norm (mest relevant ved BN), mister denne spiller både alle sine normer og retten til nogensinde at få en norm igen!